Wykonywanie projektów koncepcyjnych, architektonicznych, budowlanych wielobranżowych według wytycznych inwestora, adaptacje projektów typowych:

  • Obiekty budownictwa mieszkalnego
  • Obiekty budownictwa usługowego, produkcyjne, biurowe
  • Wykonywanie projektów zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących
  • Wykonywanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych 

Realizacja kompletnych projektów budowlanych inwestycji włącznie z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

 CENA USŁUGI USTALANA JEST INDYWIDUALNIE W OPARCIU O ZAKRES ZLECENIA