Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oraz realizacja elementów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu w tym: szczelnego zbiornika na ścieki inwentarskie o poj. 9,0m3, studni kopanej, dojazdów, dojścia, placów postojowych. Rodzaj inwestycji - rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego polegająca na budowie budynku inwentarskiego służącego do produkcji drobiu (maksymalnie do 58 DJP). Wychów gęsi odbywa się na ściółce z słomy zbożowej.

Inwestycja obejmuje budowę budynku inwentarskiego, budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej, dach o konstrukcji stalowej. Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja posadowiona jest bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych. Konstrukcja wykonana z elementów żelbetowych i typowych stalowych. Konstrukcje nośną stanowią rozstawione co 6m jednonawowe ramy. W ścianach bocznych i szczytowych zaprojektowano słupy żelbetowe z pośrednimi słupami wiatrowymi. Słupy konstrukcji żelbetowej posadowiono na zbrojonych stopach fundamentowych. Dach hali zaprojektowano z atestowanej płyty warstwowej, mocowanej do pasów górnych kratownic i płatwi. Obudowę ścian wykonano z pustaków ceramicznych z warstwą ocieplenia.