Firma Elektroline jest firmą specjalizującą się w systemach elektronicznych związanych z trakcjami tramwajowymi i trolejbusowymi. Głównymi produktami firmy są: elektrohydrauliczne oraz mechaniczne regulacje do budowy zwrotnic tramwajowych, systemy montażu trakcji tramwajowej i trolejbusowej do słupów, elektroniczne systemy szynowe, systemy automatycznej komunikacji między systemami tramwajowymi i naziemnymi w obrębie linii tramwajowych.
W obrębie zakładu będą prowadzone następujące prace: projektowanie systemów, dobór i montaż odpowiednich zestawów elektronicznych i elektrotechnicznych oraz ewentualnie mechanicznych w zaprojektowanych systemach, załadunek zmontowanych urządzeń do odbiorcy.

W obrębie zakładu będzie znajdował się magazyn części oraz układów wykorzystywanych w produkcji.
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym bez kondygnacji poniżej poziomu terenu, w części magazynowej jednokondygnacyjny. Wykonany w technologii mieszanej (żelbetowej i lekkiej konstrukcji stalowej). Dach płaski. Forma budynku jednobryłowa, zwarta prostopadłościenna.
Projektowana hala produkcyjno-magazynowa będzie celem realizacji dostaw gotowych produktów od oddziałów zewnętrznych firmy jak i innych producentów. Tu również będzie następowała selekcja towarów i kompletowanie zamówień przeznaczonych do produkcji i wysyłki. Wszystkie ww. operacje wykonywane są oparciu o moduł europalety (magazynowanie, kompletacja, wysyłka).

Układ przestrzeni magazynowej (regały) zdeterminowany jest technologią składowania opartą o system ruchu wózków widłowych. Oprócz przestrzeni magazynowej i powierzchni kompletacyjnej budynek posiada wydzieloną część socjalną przeznaczoną dla pracowników przydzielonych do obsługi hali i części biur bezpośrednio związanych z produkcją. Przewidywane zatrudnienie w tej części budynku będzie wynosiło łącznie ok. 20 pracowników w systemie jednozmianowym. Ze względu na to, że firma poza montażem w okresie budowy czy modernizacji poszczególnych linii tramwajowych prowadzi również prace serwisowe zamontowanych urządzeń, na terenie zakładu musi istnieć system dyżurów 24 h zapewniających pełny i szybki serwis tych urządzeń. Hala będzie posiadała 3 bramy załadunkowe dla samochodów ciężarowych i jedną dla mniejszych samochodów ciężarowych i busów.
Dwukondygnacyjna, wydzielona część biurowa funkcjonalnie oparta na pionie komunikacyjnym (klatka schodowa) skupia przestrzenie biur i pomieszczeń serwisowych, strefy wejściowej i pomieszczeń pomocniczych.

Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym bez kondygnacji poniżej poziomu terenu, w części magazynowej jednokondygnacyjny. Dach płaski, forma budynku jednobryłowa, zwarta prostopadłościenna. Hala magazynowa będzie posiadała 3 bramy załadunkowe dla samochodów ciężarowych i jedną dla mniejszych samochodów ciężarowych i busów.