Projektowany budynek hali jest obiektem jednokondygnacyjnym, jednonawowym niepodpiwniczony. Konstrukcja hali posadowiona jest przegubowo bezpośrednio na stopach fundamentowych. Wiązary w postaci stalowych kratownic sztywno połączone z stalowymi słupami.
Inwestycja obejmuje budowę hali warsztatowo – magazynowej, realizację elementów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu w tym: dojazdy, dojścia, place postojowe, manewrowe, zbiornik wody do celów pożarowych oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach wnioskowanego terenu.

W przedmiotowym budynku hali przewiduje się funkcję magazynu (pomieszczenia 1/1 i 1/2) i warsztatu (pom. 1/3) – zgodnie z rysunkiem parteru w części architektonicznej, w części magazynowej będą przechowywane narzędzia i zawory zbiorników na wodę samochodów strażackich będące przedmiotem działalności inwestora polegającej na produkcji zabudowy samochodów strażackich, w części warsztatowej (pom. 1/3) natomiast będą przeprowadzane czynności polegające na wymianie i regulacji w/w zaworów przez pracowników na terenie zakładu.