Inwestycja obejmuje budowę hali magazynowej (skład książek i papieru) z częścią socjalną oraz realizację elementów infrastruktury i urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania w/w obiektu w tym: przejazdy, dojścia, place postojowe, manewrowe itp. oraz elementów zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach wnioskowanego terenu.
Inwestycja obejmuje budowę hali magazynowej (skład książek i papieru) z częścią socjalną, w celu uzyskania niezbędnej powierzchni użytkowej dla prawidłowego funkcjonowania działalności Inwestora, budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej (murowanej i stalowej).

Projektowany budynek składa się z dwóch części:
A - część socjalna konstrukcja tradycyjna dwukondygnacyjna z antresolą w części magazynowej. Ściany murowane z rdzeniami żelbetowymi. Strop nad parterem i piętrem monolityczny w postaci płyty żelbetowej oparty na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i belkach żelbetowych. Stropodach o pochyleniu ~4°. Długość ok. 27,0 m, szerokość ok. 16,90 m, wysokość od poziomu posadzki parteru (+0,00) do wierzchu ściany attykowej ok. 7,50 m.
B - część magazynowa jednokondygnacyjna w konstrukcji stalowej. Część magazynowa podzielona na dwie części ścianą murowaną, która dzieli halę na dwie części i stanowi oddzielenie ogniowe. Należy ją murować 30cm powyżej izolacji przeciwwodnej dachu.