Zakres projektu - remont konserwatorski elewacji - tynków zewnętrznych, konserwacja portali, naprawa rynien, obróbek blacharskich i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych kościoła, budynku bramnego, dzwonnicy, muru okalającego oraz wymiana pokrycia dachu budynku bramnego w Kruszynie.
Kościół na planie wydłużonego prostokąta z nieznacznie wysuniętymi ramionami w części prezbiterium, które tworzą boczne przyległości (zakrystia od płn. i składzik od płd.). Wnętrze jednonawowe, trójprzęsłowe, przestrzeń pod chórem również podzielona na trzy części - trzy przęsła sklepienia krzyżowego. Prezbiterium nieco węższe od nawy, dwuprzęsłowe, po jego bokach prostokątne pomieszczenia: od płn. dwukondygnacyjna zakrystia, od płd. jednokondygnacyjny składzik. W narożach pod chórem dwa ciągi komunikacji pionowej - schody na chór i poddasze.

Bryła kościoła urozmaicona ale zwarta, ściany rozczłonkowane na piony - pilastry, i poziomy – belkowanie. Bryła nawy dwukondygnacyjna, nakryta dwuspadowym dachem, fasada właściwie trójkondygnacyjna (3 kond. tworzy szczyt ze spływami wolutowymi i dwiema czworobocznymi wieżami z hełmami zwieńczonymi ażurowymi latarniami). Od strony wschodniej do węższego prezbiterium przylegają niższe, nakryte pulpitowymi dachami pomieszczenia.
Obiekt murowany - ściany z cegły pełnej o zróżnicowanej grubości, tynkowany, pod posadzką prezbiterium, krypta grobowa Lubomirskich dostępna także z zewnątrz.

Sklepienia ceglane, nawa i prezbiterium przekryte kolebką na gurtach z ostrołukowymi lunetami, zakrystia, składzik po lewej stronie prezbiterium przekryte krzyżowo na gurtach (po dwa przęsła), tak samo podsklepiony chór (sklepienia z zaznaczonymi szwami), nad zakrystią dodatkowe pomieszczenie z drewnianym stropem.

Opis planowanych robót budowlanych:
- remont tynków zewnętrznych kościoła, budynku bramnego, dzwonnicy i muru okalającego (prace murarskie, tynkarskie i malowanie)
- naprawa rynien i rur spustowych kościoła, budynku bramnego i dzwonnicy
- naprawa obróbek blacharskich dachu, parapetów i gzymsów kościoła, budynku bramnego i dzwonnicy
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej murów kościoła, budynku bramnego i dzwonnicy
- wymiana pokrycia dachu budynku bramnego