Projekt obejmuje swoim zakresem kompleksowy remont - renowację elewacji frontowej - wschodniej kamienicy wraz z lukarnami i częścią okapową dachu.
Przedmiotowa elewacja frontowa kamienicy posiada wystrój neobarokowy. Czas powstania ok. roku 1989 (data umieszczona w środkowym ryzalicie, nad drzwiami balkonowymi pierwszego piętra). Elewacja z bogatym plastycznym detalem architektonicznym, dekoracją ornamentalną i rzeźbiarską. Elewacja dwukondygnacyjna, siedmioosiowa, z trzema pozornymi ryzalitami, z sienią przejezdną na osi, krytą sklepieniami żaglastymi na koszowych gurtach, spływających na zwielokrotnione pilastry toskańskie. Brama zamknięta rustykową arkadą o łuku koszowym i ujęta parą analogicznie rustykowanych półkolumn.

Parter z pseudorustyką górne kondygnacje boniowane, całość ozdobiona detalem o motywach architektonicznych, roślinnych i figuralnych. Otwory na parterze zamknięte półkoliście, na pierwszym piętrze prostokątne, na II piętrze zamknięte odcinkowo i w ryzalitach skrajnych półkoliste, bliźniacze, osadzone w szerokich arkadach. Okna pięter w pilastrowych obramieniach zwieńczonych odcinkowymi lub przełamującymi się gzymsami. W ryzalitach na piętrach balkony, z których skrajne na I piętrze w kształcie loggii kolumnowych na konsolach wolutowych, podtrzymywanych przez rzeźby atlantów. W ryzalicie środkowym drzwi balkonowe na I piętrze ujęte pilastrami hermowymi. Belkowanie wieńczące z gzymsem na konsolach, nad ryzalitem środkowym łukowo wygiętym. Dach mansardowy kryty blachą i zwieńczony ażurową żelazną balustradą. Nad ryzalitami bocznymi pseudokopułki z facjatkami i latarniami, kryte blachą w rybią łuskę.