Pałac w Nakle - dawny zespół pałacowy: pałac klasycystyczny z 1770 - 80 zbudowany przez Bystrzanowskich, przebudowany w 2 połowie XIX w. przez Zbijewskich. Zabudowania gospodarcze z XVIII - XIX w. Przedmiotowy budynek jest obiektem piętrowym, z poddaszem strychowym, użytkowym, częściowo podpiwniczony, z dachem drewnianym mansardowym czterospadowym. Nad parterem występują w części sklepienia ceglane krzyżowe i stropy drewniane. Nad piętrem wykonany jest zdwojony strop drewniany. Pierwszy z nich stanowi konstrukcję sufitu z izolacją w postaci polepy i zabezpieczeniem ogniowym w postaci posadzki ceglanej na zaprawie glinianej. Powyżej wykonana jest druga konstrukcja wsporcza w postaci belek-tramów stanowiących wsparcie dla podłogi poddasza i dla mansardowej konstrukcji dachu. Zasadniczy układ nośny budynku jest podłużny i tworzą go ściany zewnętrzne oraz środkowa, na których oparty jest zdwojony drewniany strop nad piętrem i konstrukcja drewniana dachu. W części parterowej układ nośny jest mieszany dla potrzeb wsparcia sklepień stropowych.

Opis planowanych robót budowlanych:
- Remont tynków zewnętrznych pałacu (prace murarskie, tynkarskie i malowanie)
- Wymiana obróbek blacharskich – parapetów
- Wykonanie opaski żwirowej