Zabytkowy, drewniany młyn wodny. Obiekt decyzją Wojewodzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach uznany został za zabytek i znajduje się w rejestrze zabytków dawnego woj. częstochowskiego pod nr A-362. Młyn wyposażony jest w maszyny młyńskie zachowane w bardzo dobrym stanie tzn. mogą nadal pracować, młyn nie jest już czynny od kilkunastu lat. Wykorzystywany jest jedynie przez właścicieli do własnych celów. Do budynku młyna przylegają bezpośrednio: niezamieszkany budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (tartak) oraz drewniana przybudówka, w której umiejscowiona jest turbina wodna.

Wzdłuż ściany południowo - zachodniej płynie rzeka Młynówka. Działka zabudowana jest dodatkowo położonymi w pewnej odległości zabudowaniami gospodarskimi – całość zgodnie z rysunkiem istniejącego zagospodarowania terenu. Młyn wybudowany został w pierwszej połowie XIX wieku. Budynek w całości zbudowany jest z drewna na planie prostokąta. Usadowiony jest na palach drewnianych na skarpie rzeki Młynówki. Pale wbite zostały na głębokość ok. 2,0m w sześciu rzędach w odleglosci około 1,0m. Na palach ułożone są belki drewniane, na których umieszczona jest konstrukcja budynku. Budynek posiada parter i dwie kondygnacje dodatkowe (I i II piętro). Wszystkie stropy między piętrami i na parterze mają konstrukcję drewnianą. Podłoga ułożona z desek drewnianych na belkach drewnianych o rozstawie ok. 1,0m.

W zakresie prac objętych opracowaniem przewiduje się następujące roboty budowlane:
- Remont elewacji zewnętrznych (dotyczy budynku młyna)
- Wykonanie rusztowań w zakresie umożliwiającym wykonanie planowanych prac
- Demontaż zniszczonych desek obiciowych, listew łączących – maskujących oraz okapników z elewacji ścian od strony rzeki i budynku gospodarczego (tartaku) na młynie
- Oczyszczenie mechaniczne desek i listew z resztek glonów, mchów itp., ponadto zaleca się oczyszczenie desek i listew elewacji z powierzchniowych zaczernień i przebarwień
- Przygotowanie do montażu nowych desek, listew poziomych okapnikowych i pionowych – prace stolarskie
- Odrobaczenie i odgrzybienie konstrukcji od strony rzeki i budynku gospodarczego (tartaku) - impregnacja zwalczająca owady preparat Hylotox Q (natrysk lub pędzlowanie)
- Impregnacja zabezpieczająca drewno przeciw grzybom, owadom i bakteriom. Ewentualne naprawy ciesielskie konstrukcji młyna
- Wykonanie nowego obicia elewacji zewnętrznej na przygotowanych ścianach - deskami z drewna sosnowego o grubosci 3,2 cm i szerokosci ok. 35cm, montaż listew pionowych i okapników