Przedmiotem inwestycji była budowa pomieszczenia „SKYBOXA” przeznaczonego do monitorowania stadionu miejskiego. Koncepcja „Skyboxa” polegała na budowie nowoczesnego pomieszczenia monitorowania stadionu, umieszczonego w narożnej trybunie, w segmencie C2 stadionu. Celem stworzenia takiego pomieszczenia było zbudowanie nowoczesnej bazy zarządzania dla organizatorów widowisk sportowych oraz innych imprez masowych na terenie stadionu. W obiekcie przewiduje się stanowiska pracy dla obsługi informacyjnej, porządkowej i nadzorującej, jak również stanowiska służb bezpieczeństwa ogólnego takich jak: służby ratownicze, straż pożarna, policja, ochrona. Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z wejściem na kondygnacji 1 dostępnym z komunikacji najwyższej trybuny w segmencie C2 stadionu. Na kondygnacji 1 „Skyboxa” znajdują się pomieszczenia: monitoringu, telebimu, pomieszczenie ogólne dla personelu koordynującego, pomieszczenie socjalne oraz techniczne i porządkowe.

Na kondygnacji 0 mieszczą się pomieszczenia przeznaczone dla policji, straży pożarnej oraz sanitariaty. Obiekt „Skyboxa” jest architekturą o charakterze sportowym, którego forma podporządkowana jest głównie pełnionej funkcji oraz wygodzie i bezpieczeństwu personelu obsługującego imprezy masowe. Punktem wyjścia dla kształtu bryły „Skyboxa” jest istniejąca geometria trybuny i zadaszenia stadionu. Zwarta bryła obiektu monitorowania, obszerne, narożnikowe przeszklenia oraz lokalizacja w narożu stadionu maja zapewnić możliwie największą widoczność na pole gry i trybuny kibiców, pozostając w sferze tła wydarzenia sportowego. Pomieszczenie „Skyboxa” zostanie podłączone do istniejących i projektowanych stadionowych instalacji w zakresie: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, energetyki i telekomunikacji. Konstrukcję „Skyboxa” zaprojektowano jako przestrzenny ustrój szkieletowy w konstrukcji stalowej.